قبل از قیام مردم از قدرت کناره گیری کنید
ترکی بن عبدالعزیز، یکی از شاهزاده‌‌های سعودی در نامه‌ای خطاب به خاندان حاکم بر عربستان پیشنهاد کرد که پیش از بروز کودتا و سرنگونی، از قدرت کناره بگیرند.
به گزارش«شیعه نیوز»به نقل از پرس تی وی،ترکی بن عبدالعزیز که هم‌اکنون ساکن مصر است در نامه‌ای خطاب به آل ‌سعود هشدار داد: "ما با احتکار قدرت در همه امور مملکتی و اعمال گسترده محدودیت علیه مخالفانمان و مردم را به ستوه آورده‌ایم."

وی با اشاره به کاهش شدید مقبولیت خاندان آل سعود در داخل کشور و منطقه افزود، خاندان سعود بیش از این قادر به تحمیل خود بر مردم عربستان نیستند و سرنوشتی مانند صدام حسین، رئیس جمهور معدوم عراق و محمدرضا، شاه مخلوع ایران در انتظار آن‌هاست.

در نامه این شاهزاده عربستانی که روز سه‌شنبه در خبرگزاری واجز منتشر شد به خاندان آل سعود درباره تفکر دینی حاکم(وهابی) هشدار داد و گفت این تفکر که پایه‌های حکومت حاکم را تشکیل می‌دهد از دست خارج شده و از سوی مخالفان به دخالت در زندگی مردم تعبیر می‌شود.

وی با اشاره به شکاف موجود در رابطه میان خاندان حاکم و مردم از یک سو و نظامیان و مفتی‌های این کشور از سوی دیگر اشاره کرد و خطاب به خاندان حاکم بر عربستان هشدار داد که به حمایت‌های پوشالی آمریکا و هم‌پیمانان اروپائیش دل خوش نکنند زیرا قدرت مردم قابل پبش‌بینی نیست.

ترکی بن عبدالعزیز به خاندان آل سعود پیشنهاد توصیه کرد که برای رهایی از کودتای احتمالی یا قیام مردم علیه رفتارهای دیکتاتور مابانه این خانواده از قدرت کناره‌گیری کنند.  
............................................................... 
                                                                منبع:http://www.msbsaki.blogfa.com