میلاد باسعادت منجی عالم بشریت مبارک

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان                www.bahar20.sub.ir

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی 

 چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی

خلیل آتشین سخن ؛ تبر به دوش بت شکن 

 خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

برای ما که خسته ایم نه ؛ ولی

 برای عده ای چه خوب شد نیامدی

 تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام

دوباره صبح ؛ ظهر ؛ نه غروب شد نیامدی

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات ..... بر جان و دل صبور مهدی صلوات ..... تا امر فرج شود مهیا بفرست ..... بهر فرج و ظهور مهدی صلوات